x op x

Hoeveel keer een grondstof in het proces kan terugkeren hangt af van de manier waarop het product is ontworpen
en hoe met de grondstoffen is omgegaan.

Proces / werkwijze


van Jeroen